Baby小公主!蓬蓬裙满满甜美少女气息

时间:2016-08-06 13:26 来源:女模网

近日,Angelababy现身某会场。Angelababy公主裙步入会场,身旁保镖护驾,BABY笑对镜头一路大方任拍。

Baby小公主!蓬蓬裙满满甜美少女气息

Angelababy现身某会场。

Baby小公主!蓬蓬裙满满甜美少女气息

Angelababy现身某会场。

12
阅读: