Bella Hadid最新街拍 尽显俏皮时髦范

时间:2018-06-01 16:43 来源:女模网
Bella Hadid 在洛杉矶出街,前往Tommy Hilfiger秀场。身穿蓝黄撞色冲锋衣搭配维多利亚风小白裙的bella,性感又帅气。脚踩马丁靴,头戴报童帽,尽显俏皮时髦范。

Bella Hadid 在洛杉矶出街,前往Tommy Hilfiger秀场。身穿蓝黄撞色冲锋衣搭配维多利亚风小白裙的bella,性感又帅气。脚踩马丁靴,头戴报童帽,尽显俏皮时髦范。

Bella Hadid Tommy Hilfiger秀场look

Bella Hadid Tommy Hilfiger秀场look

阅读: